מאמרים מקצועיים | יועצת מס איריס מטרי
מאמרים מקצועיים

מאמרים מקצועיים

מענק עבודה

מענק עבודה לשנת 2022
בעקבות חקיקה, לקראת 2022- תהה תוספת של 40% למענק. ובמידה ועבדתם אצל קרוב משפחה תקבלו רק 40% מהמענק.

מענק עבודה לשנת 2022, כאמור ניתן להגיש רק החל משנת 2023. מענק העבודה לשנים 2022-2024 ניתן להגיש כבר מגיל 21.


עוסק מורשה

עוסק מורשה, מתוקף הגדרתו במס ערך מוסף בהתאם להגדרת עיסוקו או במידה וחרג מתקרת עוסק פטור (נכון לשנת 2021- התקרה עומדת על 99,893 ש”ח ) איזה מסמכים ינהל עוסק מורשה ? חשבון עסקה מסמך המהווה דרישת תשלום, לפי הוראות ניהול ספרים לא נדרש להוציא מסמך זה….


החזר מס לגמלאים

קיבוע זכויות


משיכת קרן השתלמות בפטור ממס במשבר הקורונה

בעקבות המשבר הכלכלי, בשל נגיף הקורונה,  ביום 29.7.2020 פורסמה הוראת השעה לפקודה בתיקון 253, סעיף 9(16ג) לפקודת מס הכנסה. . הוראת השעה מאפשרת משיכת של קרן השתלמות בפטור ממס. אם עד עכשיו ידענו שמשיכת קרן השתלמות מבעוד מועד – משיכה שלא כדין המחייבת במס של…


עצמאיים בצל הקורונה

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, מס’ עדכונים לעצמאיים בצל הקורונה, נכון ליום 15.3.2020 : עצמאיים שנפגעו, זכאים למענק של כ 5,000 ש”ח. תשלומי המע”מ לעוסקים מורשים המדווחים באופן חד חודשי ודו-חודשי, במידה ומשלמים בהרשאה לחיוב חשבון בנק, דרך המייצג- התשלום נדחה ליום 26.3.2020, במידה ומשלמים בשיק…


ילד עם מוגבלויות הקלה במס

ילדכם עם מוגבלות? שימו לב , כי החל מספטמבר 2019 רשות המיסים בתאום עם המוסד לביטוח לאומי, קבעו כי כאשר בביטוח לאומי קובעים את גמלת הילד הנכה- באותו המועד יקבעו את שיעור הנכות הרפואית של הילד לצורך מס הכנסה . וזאת כאשר הלקות של הילד…


חוק לצמצום השימוש במזומן

חוק לצמצום השימוש במזומן במטרה לצמצם את ההון השחור ולמניעת העלמות מס,הלבנת החוק, נחקק החוק החל מיום 01.1.19. בחוק נקבע כי לא ניתן לשלם במזומן בעסקה מול עוסק או ספק שירותים בעסקה מעל 11,000 ש”ח, ז”א יש לשלם עד 10% או 11,000 ש”ח הנמוך שבהם….


הוצאות ימי גיבוש לעובדים

ימי גיבוש לעובדים בהתאם להנחיית מס הכנסה מיום 09.4.18 נפסק לעניין ימי גיבוש כי, כשטובת המעסיק גוברת על טובת העובד ? ניתן לא לזקוף שווי הטבה בתלוש השכר של העובד המשתתף בפעילות. ולשם כך נקבעו כללים מצטברים הקובעים מהי פעילות שטובת המעסיק גוברת על טובת העובד…


מי פטור מהגשת דוח שנתי ?

דוח שנתי למס הכנסה, בדר”כ מוגש על סמך דרישת מס הכנסה וכאשר פתחנו עסק ותיק במע”מ. חשוב שנדע באילו מקרים – יש לנו פטור ולא חייבים להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה. באלו מקרים, אנחנו לא חייבים להגיש דוח ? (הסכומים מעודכנים נכון לשנת מס…


ביקורת בעסק

נקודות חשובות בעת ביקורת בעסק : ברוב הפעמים הביקורת מתואמת מולכם מראש וחשוב להיערך ולהתייעץ עם יועץ המס בנושא. רק במידה והעסק נמצא בבית, למבקר ישנה סמכות לערוך ביקורת בבית. אך למבקרים קיימת סמכות לכניסה לחצרים (= לבית ). מבקר המעוניין לבצע חיפוש- צריך להצטייד…