מענק עבודה | יועצת מס איריס מטרי
מאמרים מקצועיים

מענק עבודה

במידה והכנסתך נמוכה מגיע לך לקבל מענק ממס הכנסה, הנקרא מענק עבודה או "מס הכנסה שלילי".

במידה ואתם עומדים בכל התנאים-

  • שכירים או עצמאיים מגיל 23 שיש להם ילדים (עד גיל 19, ולפחות ילד אחד), או מגיל 55 ללא ילדים.
  • כאשר הכנסתכם ( שכירים = הכנסתכם מהמשכורת הממוצעת בחודש , עצמאיים = הכנסה מעסק החייבת במס , ולאחר הפחתת ההוצאות, המדווחת בדוח השנתי, וכולל פנסיה  )-היא בממוצע בין 2130-6940 ש"ח בחודש.
  • במועד כל שהוא, מלבד דירת המגורים, אין לכם בבעלותכם זכות במקרקעין מעל 50%
  • עד 2 ילדים – הכנסת בן הזוג מוגבלת עד 11,300 ש"ח בחודש, כאשר עד 3 ילדים – הכנסת בן הזוג מוגבלת עד 12,000 ש"ח. מעבר לכך תישלל הזכאות למענק העבודה

ניתן להגיש את המענק באחד מהאפשרויות הבאות :

  1. לפנות לדואר בצירוף תעודת הזהות שלך+צילום שיק /אישור מהבנק המעיד שחשבון הבנק מתנהל על שמך.
  2. באופן מקוון באינטרנט, וזאת רק אם בשנתיים האחרונות הגשתם תביעה למענק עבודה.

ניתן להגיש את המענק כל שנה ושנה, במידה ואתם עונים על התנאים.

מי מגיש את הבקשה ?

הבקשה היא אישית.ולא כרוכה בתשלום.

עד מתי ניתן להגיש בקשה ?

את מענק העבודה לשנת 2021, ניתן להגיש בסניפי הדואר עד תאריך 30.11.2022.

כאשר הגשה באופן מקוון ניתן עד תאריך  31.12.22.

בעת הגשה באופן מקוון, נדרש להירשם ולהזדהות באופן חד פעמי באמצעות מענה על ידכם לשאלות זיהוי, לאשר את התצהיר ולשמור את טופס התביעה.

להלן קישור https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html

במקרה של יורשים חוקיים :

שהם כאמור יורשים חוקיים לפי צו ירושה או צו קיום צוואה- יוכלו להגיש בשם המוריש, שכביכול היה זכאי למענק העבודה.

במקרה כזה יש לצרף בנוסף טופס יפוי כוח והצהרה חתומה ע"י כל היורשים החוקיים, צילום תעודת זהות של המוריש ושל היורש (שהוא מגיש את הבקשה למענק העבודה) וכן צילום של צ'ק או אישור ניהול חשבון בנק המתנהל על שם אותו מיופה הכוח.

שימו לב,

במידה ואתם עצמאים – אתם נדרשים להגיש דוח שנתי למס הכנסה ורק לאחר מכן -תוכלו להגיש את מענק העבודה.

מענק העבודה, הן בידי שכיר ועצמאי לא חייב במס הכנסה ואף לא בביטוח לאומי, להבדיל ממענקי הקורונה.

מענק 2021- יתקבל בחודש יולי 2022, בתוספת 30% שיהוו מקדמה על חשבון מענק 2022 (וזאת יקבל רק מיד שהיה זכאי למענק לשנת 2021).במידה ואתם לא מעוניינים לקבל את המקדמה על חשבון 2022- יש להודיע באופן מקוון למס הכנסה עד 30.6.2022

מענק עבודה לשנת 2022

בעקבות חקיקה, לקראת 2022- תהה תוספת של 40% למענק. ובמידה ועבדתם אצל קרוב משפחה תקבלו רק 40% מהמענק.

מענק עבודה לשנת 2022, כאמור ניתן להגיש רק החל משנת 2023. מענק העבודה לשנים 2022-2024 ניתן להגיש כבר מגיל 21.

פיצוי מענק לנשים שנפגעו מהעלאת גיל הפרישה

נשים העובדות כשכירות, ובעקבות העלאת גיל הפרישה ל 65, כאשר הן מעל גיל 62 – יזכו לתנאים משופרים בדרישה למענק עבודה.

שכירות שנולדו אחרי 01.1.1960 והן מעל גיל 60, ועומדות בקריטריונים בחוק – יוכלו לדרוש מקדמה על חשבון מענק עבודה לשנת 2022, במידה והכנסה חודשית ממוצעת בין 800-7,760 ש"ח בחודש (טווח הכנסה מורחב ביחס ליתר הזכאים, שעומד ב 2022 על הטווח בין 2,130-7,030 ש"ח בחודש) .

במקרה שלהם יקבלו מקדמה של 60% ממענק מלא (בשונה מה 40%) – כאשר יקבלו את אותם ה 60% במס' תשלומים בהתאם לפירוט:

תשלום ראשון – תוך 15 יום ממועד הגשת הבקשה

תשלום שני – ב 15 ליולי לאותה שנה

תשלום שלישי – ב 15 לאוקטובר לאותה שנה

תשלום רביעי – ב 15 לינואר לשנה העוקבת

ואילו את יתרת המענק (40 אחוז הנותרים ),יקבלו במועדים הקבועים בחוק.

נשים העובדות כעצמאיות – את מענק 2022, לאחר הגשת הדוח השנתי לשנה האמורה, יוכלו להגיש דרישה למענק לשנת 2022, רק לאחר 01.1.2023.

במקרה שלהם יקבלו במס' תשלומים בהתאם לפירוט:

תשלום ראשון – 15.7.2023

תשלום שני – 15.10.23

תשלום שלישי – 15.12.23

תשלום רביעי – 15.02.24

 

לבדיקת זכאותכם למענק העבודה – https://www.gov.il/he/service/imaging-simulation-for-job-grant

להגשת מענק עבודה באופן מקוון – https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html

לבירור הטיפול בבקשה שהגשתם למענק העבודה – https://www.gov.il/he/service/check-status-for-job-grant

איריס מטרי 052-6603589

יועצת מס ומומחית במיסוי פרישה