עצמאיים בצל הקורונה | יועצת מס איריס מטרי
מאמרים מקצועיים

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, מס' עדכונים לעצמאיים בצל הקורונה, נכון ליום 15.3.2020 :

 1. עצמאיים שנפגעו, זכאים למענק של כ 5,000 ש"ח.
 2. תשלומי המע"מ לעוסקים מורשים המדווחים באופן חד חודשי ודו-חודשי, במידה ומשלמים בהרשאה לחיוב חשבון בנק, דרך המייצג- התשלום נדחה ליום 26.3.2020, במידה ומשלמים בשיק למע"מ – ניתן לשלם עד 26.3.2020 (כאמור הדחייה הינה אך ורק בגין מע"מ, משמע אין שינוי במועד תשלום לביטוח לאומי,מקדמות מס הכנסה וניכויים).
 3. ניתן לבקש דחיית תשלומי הארנונה והחשמל.
 4. הבנקים מאפשרים לבעלי משכנתאות להקפיא באופן זמני את המשכנתא עד 3 חודשים בתשלומי הקרן והריבית. כאשר חל פטור מלא על העמלה בגין ההקפאה. שימו לב כי אותם התשלומים הנידחים יפרסו מחדש עפ"י יתרת תקופת המשכנתא.
 5. בעקבות נגיף הקורונה, המדינה מאפשרת לבעלי עסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימים בעקבות התפרצות הנגיף ,לקבל הלוואות למימון הון חוזר בערבות המדינה בגובה של 8% ממחזור השנתי האחרון או 500,000 ש"ח -הגבוה שבהם. לשם כך יש להציג בטוחות בגובה של 10% מגובה ההלוואה המאושרת. הלוואה היא עד 5 שנים וניתן לדחות את קרן ההלוואה עד 6 חודשים. למידע נוסףמשרד האוצר . 
 6. במקרה של צו סיווג מבוטחים – עצמאיים העונים על צו סיווג מבוטחים זכאים לדרוש דמי אבטלה. כאמור מדובר בשחקנים,מרצים,מורים,ספורטאים וכדומה. כל זאת בתנאי וקיים הסכם עבודה שנערך ונקבע מראש.
 7. משיכת דמי אבטלה מהביטוח הפנסיוני– עצמאי שהפקיד לפנסיה, בתנאים מסוימים יכול למשוך כספים. כאמור במקרה של אבטלה, (סגירת עסק או הפסקה מוחלטת של העיסוק במשלח היד), כאשר גובה המשיכה יכול להגיע עד 12,200 ש"ח לכל שנה שהפריש, משיכת הכספים תהה פטורה מתשלום מס. למידע נוסף:  משיכת כספים מהביטוח הפנסיוני או מקופת גמל לעצמאים בתקופת אבטלה.
 8. במהלך השנה ניתן לעדכן את מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי, מאחר ויש לכך השלכות, רצוי להתייעץ עם מייצג.
 9. תהה דחיית תשלומים לביטוח לאומי ומס בריאות בגין מקדמות אפריל 2020
 10. הקפאה של פעולות אכיפה כולל אי הטלת עיקולים חדשים ודחיית טיפול בעיקולים קיימים
 11. המעבידים רשאים להוציא לחל"ת (חופשה ללא תשלום), לפחות ל 30 יום  ומאותו הרגע העובד זכאי לקבל דמי אבטלה למשך 3 חודשים. כאמור העובד אמור להתייצב בשרות התעסוקה או  להגיש בקשה באינטרנט. העובד יגיש את אישור המעסיק על תקופת העבודה בטופס ב.ל 1514 (אין צורך לצרף תלושי שכר), העובד ימלא באופן מקוון באינטרנט (יצטייד בתעודת הזהות ובתאריך הנפקת תעודת הזהות). כאשר בתום הגשת התביעה- דרך אתר באינטרנט יתעדכן בהתאם. יש לציין כי החל"ת ירשם כי נעשה ביוזמת המעסיק, כמו כן יש לציין את תאריך תקופת החופש. עובד שחוזר בתום תקופת החל"ת למקום עבודתו – ימי החופש נשמרים לו. עובד בחל"ת לא יכול לנצל את ימי המחלה העומדים לרשותו. זהו מצב רגיש, חשוב לנהוג בהוגנות כלפי העובדים. כמו כן ניתנת האפשרות כי המעביד בהסכמת העובד, יפחית את היקף השכר של העובד או היקף המשרה (אך במידה וקיימת חוסר הסכמה מצד העובד – זה נחשב כפיטורים, והעובד רשאי לפיצויים ודמי הודעה מוקדמת).
 12. עובד נמצא בבידוד ?- העובד ניתנת האפשרות לנצל את ימי המחלה שעומדים לזכותו.

חשוב כי, בעקבות המצב וההוראה להימנעות מהתקהלות הציבור, ועל מנת למזער נזקים בריווחיות העסק, רצוי לצמצם ברכישות סחורה. לנסות וללמוד לשווק יותר בשיווק דיגיטלי,צילום ווידאו, סרטונים. לעבוד על תוכנית שיווקית. ללמוד תחום חדש בעסק, לפתח מוצרים בעסק שעד עתה נדחקו.  לשם דוגמא – נותני שירות – יכולים להעניק יעוץ טלפוני /בסקייפ. שיווק – לנסות ולשווק דרך הזמנות און ליין/משלוחים. שיווק בוובינר …

בקיצור לנסות ולחשוב באופן יצירתי.

המידע הינו כללי, מוזמנים להתייעץ באופן פרטני.

לימים טובים יותר.

מטרי איריס יועצת מס ומתכננת פרישה