הקלה במס רכישה – מיסוי מקרקעין | יועצת מס איריס מטרי
מאמרים מקצועיים

רוכשים דירה וצריכים לשלם מס רכישה ?

שימו לב כי בעקבות אסון מירון, אושר תיקון לתקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין לפיו במידה והרוכש שאמור לשלם מס רכישה בעקבות קניית דירה, הינו יתום עד גיל 50 שנה והוא בן משפחה של חייל שנספה במערכה או שהוא בן משפחה של אדם שנפגע בפעולות האיבה, הרוכש יהיה זכאי לשלם מס רכישה מופחת. כאמור קיימת גם זכאות בעקבות מלחמת חרבות ברזל.

מי הוא בן משפחה במקרה זה ?

בן משפחה הינו בן/בת זוג, הורה, ילד, אח/ות של הנספה.

באילו תנאים נקבעו בתקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין ?

כל עוד הדירה מיועדת לשימושו.

הרוכש יוכל להשתמש בהטבה זו עד פעמיים בשנה.

מה גובה מס הרכישה לרכישת הדירה ?

0.5% מס רכישה

ההקלה מתווספת להקלה הקיימת לעיוור או נכה שיכולים לשלם מס רכישה מופחת.

אין במאמר זה הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים.

איריס מטרי יועצת מס

מטפלת בהחזרי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

ומומחית במיסוי פרישה 052-6603589  

הקלה לתשלום מס רכישה ברכישת דירה ע"י בני משפחה של חיילים שנספו במלחמת חרבות ברזל