משכירים נכס ?חמישה טיפים לחסכון במס | יועצת מס איריס מטרי
מאמרים מקצועיים

משכירים נכס ? חנות, מספר ירוק למונית, תמלוגים וכד'. קיימות מספר השלכות  לעניין רשויות המס. 

משכירים נכס ? חמישה טיפים שיחסכו לכם כסף

שימו לב מס הכנסה רואה זאת כהכנסה שאינה מיגיעה אישית . המשמעות היא שתידרשו לשלם מס הכנסה, החל ממדרגת מס גבוהה. מכאן שתידרשו לשלם מס הכנסה החל מ 31%, ובהתאם השוכר ינכה לכם מס הכנסה.

במידה וגיל בעל הנכס הינו מעל גיל 60, תידרשו לשלם מס מופחת, החל מ 10%.

מס הכנסה מחושב על הכנסה בניכוי ההוצאות.

 טיפ ראשון – מה קורה והנכס שימש אתכם מעל 10 שנים ?

(שימו לב, אין חיוב כי הנכס שימש את עסקכם מעל 10 שנים סמוך להשכרתו, וכמו כן אין חיוב כי השכרתם במשך 10 שנים רצופות)- מס הכנסה יראה את ההכנסה כהכנסה מיגיעה אישית, משמע תידרשו לשלם מס הכנסה החל ממדרגות המס הנמוכות, החל מ 10%.

לידיעתכם, ישנה אפשרות לקבל פטור ממס הכנסה על השכרת הנכס.

טיפ שני – ידעתם שמגיע לכם פטור ממס הכנסה על הכנסות משכירות נכס ?

להלן התנאים לקבלת הפטור ממס הכנסה על הכנסות משכירות נכס:

 • כאשר מקבל ההכנסה או בן/בת זוגו הגיעו לגיל הפרישה (גבר בגיל 67 ואשה בגיל 62).
 • הפטור יינתן כאשר אותו בן/בת הזוג שהנכס שימש במישרין להפקת הכנסה מעסק או משלח יד ובישראל.
 • לאותו מקבל ההכנסה או בן/בת הזוג, לא קיימת הכנסה שהיא פטורה מקצבה, מלגה או אנונה וכן אין הכנסות מריבית מפקדון או תוכניות חסכון הפטורות ממס לפי סעיף 125ד או 125ה לפקודת מס ההכנסה.
 • דמי השכירות המתקבלים, לא משולמים ע"י חברה בבעלותך או ע"י קרוב.

  חישוב גובה הפטור על שכירות המוטבת

  הפטור הינו 35% במכפלת שיעור הזכאות (2% לשנה כפול מספר השנים שהנכס שימש אתכם להפקת ההכנסה מיגיעה אישית, ועד ל 35 שנה) את התוצאה מכפילים בתקרת ההכנסה משכירות הנכס בניכוי הוצאות ההשכרה בכפוף לתקרת ההכנסה שהיא קצבה מזכה לאותה שנה..

   נכון לשנת מס 2024 תקרת ההכנסה משכירות מוטבת  הינה 113,160 ש"ח

  ניכוי במקור על הכנסות מדמי השכירות

   כדי שהשוכר יוכל לדרוש את הוצאות דמי השכירות בספריו, יש לנכות מס במקור מדמי השכירות. בהתאם לתקנות מס הכנסה ניכוי המס הינו לפחות 31%, כאמור זוהי הכנסה שאינה מיגיעה אישית. אלא אם כן בעל הנכס, המשכיר, הציג לידי השוכר אישור מס של פטור מניכוי מס במקור. ניכוי המס במקור מחושב על סמך הכנסה משכירות כולל מע"מ.

טיפ שלישי – מה קורה לעניין מס ערך מוסף ?

החשבונית תצא ע"י בעל הנכס במידה והינו עוסק מורשה, ובמידה ובעל הנכס אינו עוסק מורשה, ניתן לפנות למע"מ ובהתאם להחלטתו ולפי סעיף 20 לחוק המע"מ ובמקרים מסוימים החשבונית תצא ע"י שוכר הנכס.

טיפ רביעי – מה קורה לעניין ביטוח לאומי ?

במידה וההכנסה הממוצעת, לאחר הפחתת ההוצאות הינה פחות מ 25% משכר ממוצע במשק – ניתן לקבל פטור מתשלום ביטוח לאומי.

ובמידה וההכנסה הממוצעת לאחר הפחתת ההוצאות היא מעל 25% משכר ממוצע במשק- יש לשלם 12% על ההפרש. 

טיפ חמישי – לחסכון בביטוח לאומי

– ניתן לפצל את ההכנסה בין בני הזוג נשואים וידועים בציבור ובהתאם לכך ניתן לחסוך תשלום לביטוח לאומי .

בהתאם לחוזר שפורסם לאחרונה מביטוח לאומי ניתן לפצל את ההכנסה בין בני הזוג רטרו , ולתקן את החיובים בביטוח לאומי החל מ 2017 והלאה.

 

📞 052-6603589
איריס מטרי | יועצת מס ומתכננת מיסוי בפרישה
( מוזמנים לשתף)