האם הוצאות שכר דירה-הן הוצאות מוכרות בעסק? | יועצת מס איריס מטרי
מאמרים מקצועיים

הוצאות שכר דירה , האם זוהי הוצאה מוכרת בעסק?

עצמאים עובדים מהבית , משיקולי כדאיות כלכלית, נוחות ושיקולים נוספים.

אנו מכירים כהוצאה בספרים חלק יחסי מהוצאות הארנונה, חשמל שאנו משלמים. ומה קורה לעניין הוצאות שכירות דירה שחלקה משמש אותנו בעסק. האם זוהי הוצאה מוכרת ?

כדי להכיר את ההוצאה בספרים- נידרש לקבל חשבונית מס מבעל הדירה.

מה קורה כאשר המשכיר, בעל הדירה, הינו אדם פרטי ולא מנפיק חשבוניות מס?

כדי שהשוכר יוכל לדרוש את ההוצאה בספרים –

לפי תקנה 6ב לתקנות מעמ, השוכר נדרש להוציא חשבונית עצמית.

ובהתאם לתקנות מס הכנסה, כשהשוכר ישלם למשכיר, בגין החלק היחסי המשמש אותו בעסק, הוא אמור לנכות מס במקור בגובה של 35%.

מנגד, מאחר והשוכר, כאמור בעל העסק דורש את ההוצאה בספרים, בידי המשכיר, בעל הדירה – ישללו המסלולים המטיבים עימו ומאפשרים לו לשלם פחות מס הכנסה. מסלול של פטור על דירת מגורים או מסלול של 10%.

המשכיר, בעל הדירה, ויצטרך להגיש דוח שנתי למס הכנסה ולשלם למס הכנסה כמו בהשכרת נכס עסקי .

בהכנסות מהשכרת נכס עסקי, שיעורי המס  מתחילים החל מ 31% (אלא אם כן המשכיר הוא מעל גיל 60 ואין לו הכנסות נוספות ואז המס השולי שלו יתחיל ב 10%).

ישנן דעות החולקות על האמור לעיל, אך כל עוד לא פורסם חוזר בנושא זה, ע"י מס הכנסה,

הנחית מס הכנסה היא שמכריעה. להלן הקישור :

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/detail-tracks-payment-tax-relief-rental-apartments

לידיעה, לשנת 2023, הפטור על הכנסות דירת המגורים החודשית לבעל הדירה עומדת על – 5,470 ש"ח

איריס מטרי | יועצת מס ומומחית במיסוי פרישה

052-6603589