פגיעת עבודה לעצמאי או שכיר | יועצת מס איריס מטרי
מאמרים מקצועיים

פגיעת עבודה לעצמאי או שכיר

עצמאי המשלם במהלך השנה מקדמות לביטוח לאומי –
מומלץ שישלם על סמך הכנסה גבוהה יותר ממה שמרוויח בפועל.

📌 עצמאי המגיש דוח שנתי, במידה ובסוף שנה יתברר כי הכנסתו היתה נמוכה מהסכום שדווח לביטוח לאומי – יקבל החזר לחשבון הבנק.
📌 עצמאי המשלם מקדמות לביטוח לאומי – כרבע מסכום המקדמה ( 52% מהתשלום לביטוח לאומי) יהווה הוצאה בעסק.
📌 במקרה של פגיעת עבודה לעצמאי – דמי הפגיעה הינם 75% מההכנסה המדווחת בשוטף, ובהתאם לכך היא תהווה ההכנסה הסופית לצורך מקדמות. משמע- גמלה חוסמת . (לא תהיה ההתייחסות מצד הביטוח לאומי בחישוב המס הסופי של מס הכנסה בדוח השנתי לאותה שנה). לשם דוגמא, עצמאי המשלם מקדמות לפי הכנסה חודשית של 8,000 ש"ח נקי, כאשר נפגע במהלך עיסוקו – דמי הפגיעה יחושבו לפי 75%.
ובמידה ובדוח השנתי לסוף אותה שנה, מתברר וכי ההכנסה החודשית הייתה גבוהה יותר, למשל 10,000 ש"ח. ביטוח לאומי לא ישלם הפרשים בגין דמי פגיעת העבודה.
חישוב הגמלה ייעשה ע"ס הכנסה המדווחת באותה שנה לפני הפגיעה. החסימה תעשה במקרה של פגיעת עבודה לפחות 90 יום או פגיעה המזכה בקצבת נכות, תלויים, מענק נכה /אלמנה

חשוב לדעת במקרה של פגיעת עבודה לשכיר או עצמאי –
📌לשכיר/עצמאי – דמי פגיעת עבודה – הינם תחליף להכנסה- ולכן חייב במס הכנסה
📌 לשכיר/עצמאי -קיצבאות נכות חודשית ( לכל החיים/למספר חודשים) או מענק של פגיעה- הם פטורים ממס הכנסה
📌לשכיר/עצמאי- במקרה של קצבה חודשית בעקבות פגיעת עבודה, הקצבה לא מותנית בגובה ההכנסה שלכם מהעסק או מעבודה ( בשונה מנכות כללית), ז"א אין הגבלה על גובה ההכנסות הנוספות.
📌לשכיר/עצמאי – במידה ויש החמרה לאחר הגשת דמי פגיעה בעבודה – מומלץ להגיש בקשה לביטוח לאומי להגדלת אחוזי נכות
📌 לשכיר/עצמאי- בעיקרון יש להגיש תביעה לדמי פגיעת עבודה תוך שנה.
רצוי להגיש בהקדם, ומקסימום בהמשך להגיש החמרת מצב. במידה והתביעה הוגשה באיחור- אז במקרה של מענק דמי פגיעה ( כשהנכות בין 9%-19%) – , תפסידו כי תקבלו פחות מ 43 גמלאות, להם אתם זכאים !
📌לעצמאי/שכיר- המקבל אחוזי נכות מביטוח לאומי- ישנה אפשרות לדרוש החזר הוצאות למימון הטיפולים, מביטוח לאומי או קופת החולים. כולל עלות של הנסיעות לטיפולים.

מצורפים בזה הטפסים להגשה לביטוח לאומי :טפסים להגשת פגיעת עבודה לביטוח לאומי

בריאות !!

איריס מטרי

יועצת מס ומתכננת מיסוי בפרישה 052-6603589