מאמרים מקצועיים | יועצת מס איריס מטרי
מאמרים מקצועיים

מאמרים מקצועיים

הקלה במס רכישה – מיסוי מקרקעין

רוכשים דירה וצריכים לשלם מס רכישה ? שימו לב כי בעקבות אסון מירון, אושר תיקון לתקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין לפיו במידה והרוכש שאמור לשלם מס רכישה בעקבות קניית דירה, הינו יתום עד גיל 50 שנה והוא בן משפחה של חייל שנספה במערכה או שהוא…


משכירים נכס ?חמישה טיפים לחסכון במס

משכירים נכס ? טיפים לחסכון במס הכנסה , מס ערך מוסף וביטוח לאומי


האם הוצאות שכר דירה-הן הוצאות מוכרות בעסק?

הוצאות שכר דירה , האם זוהי הוצאה מוכרת בעסק? עצמאים עובדים מהבית , משיקולי כדאיות כלכלית, נוחות ושיקולים נוספים. אנו מכירים כהוצאה בספרים חלק יחסי מהוצאות הארנונה, חשמל שאנו משלמים. ומה קורה לעניין הוצאות שכירות דירה שחלקה משמש אותנו בעסק. האם זוהי הוצאה מוכרת ?…


בהריון ? לקראת הגשת דמי הלידה – שימי לב

בהריון ? 10 דברים שאת צריכה לדעת
דמי לידה לעצמאית ו/ לשכירה


פגיעת עבודה לעצמאי או שכיר

פגיעת עבודה לעצמאי או שכיר עצמאי המשלם במהלך השנה מקדמות לביטוח לאומי – מומלץ שישלם על סמך הכנסה גבוהה יותר ממה שמרוויח בפועל. 📌 עצמאי המגיש דוח שנתי, במידה ובסוף שנה יתברר כי הכנסתו היתה נמוכה מהסכום שדווח לביטוח לאומי – יקבל החזר לחשבון הבנק….


מענק עבודה

מענק עבודה לשנת 2022
בעקבות חקיקה, לקראת 2022- תהה תוספת של 40% למענק. ובמידה ועבדתם אצל קרוב משפחה תקבלו רק 40% מהמענק.

מענק עבודה לשנת 2022, כאמור ניתן להגיש רק החל משנת 2023. מענק העבודה לשנים 2022-2024 ניתן להגיש כבר מגיל 21.


עוסק מורשה ועוסק פטור איזה מסמכים יש לנהל ?

עצמאי יוגדר כעוסק מורשה, מתוקף עיסוקו ובהתאם לרישום בתקנות מס ערך מוסף וכן במידה ומחזור עיסקו  חרג מתקרת עוסק הפטור המעודכנת מדי שנה בשנה. (נכון לשנת 2023- התקרה עומדת על 107,692 ש"ח ) איזה מסמכים ינהלו עוסק מורשה ועוסק פטור ? חשבון עסקה מסמך המהווה…


החזר מס לגמלאים

קיבוע זכויות


משיכת קרן השתלמות בפטור ממס במשבר הקורונה

בעקבות המשבר הכלכלי, בשל נגיף הקורונה,  ביום 29.7.2020 פורסמה הוראת השעה לפקודה בתיקון 253, סעיף 9(16ג) לפקודת מס הכנסה. . הוראת השעה מאפשרת משיכת של קרן השתלמות בפטור ממס. אם עד עכשיו ידענו שמשיכת קרן השתלמות מבעוד מועד – משיכה שלא כדין המחייבת במס של…


עצמאיים בצל הקורונה

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, מס' עדכונים לעצמאיים בצל הקורונה, נכון ליום 15.3.2020 : עצמאיים שנפגעו, זכאים למענק של כ 5,000 ש"ח. תשלומי המע"מ לעוסקים מורשים המדווחים באופן חד חודשי ודו-חודשי, במידה ומשלמים בהרשאה לחיוב חשבון בנק, דרך המייצג- התשלום נדחה ליום 26.3.2020, במידה ומשלמים בשיק…