עוסק מורשה | יועצת מס איריס מטרי
מאמרים מקצועיים

עוסק מורשה, מתוקף הגדרתו במס ערך מוסף בהתאם להגדרת עיסוקו או במידה וחרג מתקרת עוסק פטור (נכון לשנת 2021- התקרה עומדת על 99,893 ש”ח )

איזה מסמכים ינהל עוסק מורשה ?

חשבון עסקה

  • מסמך המהווה דרישת תשלום, לפי הוראות ניהול ספרים לא נדרש להוציא מסמך זה. מסמך זה הוא נועד לשם נוחיותך, כדי לעדכן את הלקוח במועד התשלום והסכום לתשלום.

קבלה

  • מסמך המעיד על הכסף שהתקבל, בן אם זה תקבול של כסף מזומן /שיק מיידי או דחוי, כרטיס אשראי, העברה בנקאית, אישרתם תשלום בביט או בפייבוקס. הוראות ניהול ספרים מחייבות הנפקת קבלה כבר ברגע התקבול וללא שיהוי. שימו לב כי ברגע שאישרתם תקבול בביט/בפייבוקס – יש להנפיק קבלה מיידית.

חשבונית מס

  • מסמך המעיד על עסקה וחיוב במס (התחשבנות מול הרשויות). במידה ואתם מתנהלים על בסיס מצטבר (מנהלים מלאי)- ניתן להנפיק חשבונית מס עד 14 יום ממועד חיוב במס. ובמידה ואתם מתנהלים על בסיס מזומן (רוב נותני השירות)– (משמע הרישום בחיוב המס והתחשבנות מול הרשויות הוא כאמור על סמך מועד פרעון הכסף)- תוכלו להנפיק חשבונית מס במועד והכסף נפרע בחשבון הבנק (כמובן שמלכתחילה – חייבים להוציא קבלה – במועד שקיבלתם את הכסף  ולאחר שהכסף נפרע והופקד לבנק – תנפיקו חשבונית מס)

חשבונית מס/קבלה

  • מסמך המרכז 2 מסמכים. (מסמך קבלה וכן את מסמך חשבונית מס). ובאותו מועד מאפשר לכם להוציא מסמך אחד הנקרא – חשבונית מס/קבלה שהוא כאמור מסמך המרכז את מסמך החיוב במס (התחשבנות מול הרשויות) וכן את מסמך תקבול הכסף. במידה וקיבלתם כסף – יש להוציא חשבונית מס/קבלה מיידית וללא שיהוי.
  • רישום הספרים
  • מלוא המסמכים יהיו מנוהלים בפנקס כרוך (ולא ספירלה) מודפס וממוספר מראש. ניתן גם להנפיק את המסמכים באמצעות תוכנות דיגיטליות המאושרות ע”י מס הכנסה. כעוסק פטור סביר שאת דרישת התשלום – הוצאת במסמך וורד, אך כעוסק מורשה את חשבון העסקה (דרישת התשלום ) יש להוציא בפנקס כרוך /תוכנה דיגיטלית.

 

  • עסק המנהל מלאי – ומוכר אותו – יש להוציא חשבונית מס – ברגע שהסחורה מסופקת.
  • עסק המדווח על בסיס מזומן -לאחר מסירת השירות ותקבול הכסף- תונפק חשבונית מס/קבלה
  • בהתאם לעיסוק העצמאי העוסק המורשה והתוספת החלה על העצמאי הוא נדרש לרשום בספרים נוספים כיומן לקוחות/ספר הזמנות וכדומה.

ישנם מקרים כי הלקוחות דורשים חשבונית מס ובמועד מאוחר יותר ישלמו- במקרה כזה יש להנפיק חשבונית מס ובמועד התקבול – יש להוציא קבלה בלבד.

תיקון 42 לחוק מע”מ

באמצעות תיקון 42 לחוק מע”מ , חוק זה מאפשר לעוסק המורשה המנהל את ספריו על בסיס מזומן, להנפיק חשבונית מס במועד תקבול הכסף ולא לפני.

איזה הוצאות מוכרות בעסק – לחץ כאן – הוצאות בעסק

מה ההבדל בין עוסק מורשה או פטור – לחץ כאן – מורשה או פטור

מוזמנים להתייעץ 052-6603589

איריס מטרי יועצת מס ומומחית במיסוי פרישה