משיכת קרן השתלמות בפטור ממס במשבר הקורונה | יועצת מס איריס מטרי
מאמרים מקצועיים

בעקבות המשבר הכלכלי, בשל נגיף הקורונה,  ביום 29.7.2020 פורסמה הוראת השעה לפקודה בתיקון 253, סעיף 9(16ג) לפקודת מס הכנסה. .

הוראת השעה מאפשרת משיכת של קרן השתלמות בפטור ממס.

אם עד עכשיו ידענו שמשיכת קרן השתלמות מבעוד מועד – משיכה שלא כדין המחייבת במס של 47% על הרווחים וגם על משיכת הפקדות המעסיק,

אז מעכשיו נוכל לשלם הרבה פחות מס הכנסה במשיכת כספי קרן ההשתלמות בהתאם להוראת השעה.

הוראת השעה מתי חלה ?

הוראת השעה חלה מיום 10.8.2020 ועד 09.02.2021, בגין משיכה של כספי עובד שכיר או יחיד עצמאי שימשכו מקרן השתלמות כולל הפרשי ההצמדה,

ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת.

מהי הפקדה מוטבת – היא כאשר לשכיר בוצעה הפקדה בגין שכר עבודה עד 15,712 ש”ח לחודש, ובמקרה של עצמאי – ההפקדה לשנה הינה עד 18,600 ש”ח.

בהתאם להוראת השעה של משיכת קרן ההשתלמות:

 • ניתן למשוך כספי קרן השתלמות למרות שטרם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון .
 • וניתן למשוך כספי קרן השתלמות שהיחיד השכיר או העצמאי הגיע לגיל הפרישה – וטרם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן ההשתלמות.
 • לא נפגע וותק כספי הפקדת העובד או העצמאי שנותרו בקופה לאחר המשיכה. ובמידה ויפתח קרן השתלמות נוספת, יראו את שניהן כחשבון אחד
 • שני בני הזוג יכולים למשוך כספים מקרן ההשתלמות.
 • בעקבות המשיכה, הקופה לא נחסמת להפקדות נוספת.
 • וכל זאת כאשר סיכום משיכת הכספים מכל החשבונות הם עד 7,500 ש”ח לכל חודש
 • ניתן למשוך כל חודש ולא רק באופן חד פעמי, ולכן ישנה אפשרות במהלך חצי שנה למשוך עד 45,000 ש”ח.

בהתאם להוראת השעה, ניתן למשוך כספי קרן השתלמות בפטור ממס באחד מהתנאים –

 • מיום 01.3.2020 ועד ליום הגשת הבקשה למשיכת כספי קרן ההשתלמות -מספיק שאחד מבני הזוג פוטר מעבודתו או יצאה לחופשה ללא תשלום, ניתן למשוך כספי השתלמות בפטור ממס.
 • ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של שני בני הזוג, החל מ 01.3.2020 ועד סוף החודש שקדם ליום שהוגשה בקשה למשיכה – היא נמוכה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת שהייתה להם במהלך 2019- ניתן למשוך כספי השתלמות בפטור ממס.

דוגמאות –

במקרה של עובד שכיר שהמשכורת שלו צומצמה להיקף משרה נמוך יותר

במקרה של אחד מבני הזוג שיצא לחל”ת והשני המשיך לעבוד

מול מי נעשית משיכת קרן ההשתלמות ?

משיכת הכספים מתבצעת מול קרן ההשתלמות עצמה ולא מול פקיד השומה. יש להגיש טופסי בקשה והצהרת עמית

לתשומת לבכם :

 • עצמאי המנהל קרן השתלמות מומלץ לו כי במהלך 2020 יפקיד כספים עד סוף שנת המס, כדי שיוכל לדרוש הוצאה בספרים, ויהנה מהטבת מס ובמקביל, בהתאם לתנאים -יוכל למשוך.
 • קרן השתלמות, פטורה ממס רווח הון בהתאם לתנאי המשיכה, בניגוד למוצרי חסכון אחרים. ולכן במידה ומושכים קרן השתלמות בהתאם להוראת שעה זו, אותם הכספים הפטורים במידה ויופקדו באפיקים אחרים סביר כי יהפכו לכספים החייבים במס. ולכן רצוי ומומלץ לשקול ולהתייעץ מול סוכן ביטוח לפני משיכת הכספים בהתאם להוראת שעה זו.
 • הוראת השעה לא חלה על משיכת כספי קרן השתלמות שמקורם בריבית ורווחים הנובעים מהפקדה לא מוטבת – החייבים ב 25 אחוז מס הכנסה

איריס מטרי יועצת מס ומתכננת מיסוי בפרישה

טלפון 052-6603589

 • דוחות שנתיים והצהרות הון
 • החזרי מס הכנסה ומס שבח
 • תכנון מיסוי בפרישה וקיבוע זכויות