מי פטור מהגשת דוח שנתי ? | יועצת מס איריס מטרי
מאמרים מקצועיים

דוח שנתי למס הכנסה, בדר”כ מוגש על סמך דרישת מס הכנסה וכאשר פתחנו עסק ותיק במע”מ.

חשוב שנדע באילו מקרים – יש לנו פטור ולא חייבים להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה.

באלו מקרים, אנחנו לא חייבים להגיש דוח ?

(הסכומים מעודכנים נכון לשנת מס 2017)

  • הכנסה ממשכורת (כול קצבאות ממעביד או מקופת גמל/קצבה שהוונה ומענק פרישה ) עד 643,000 ש”ח. במידה והיו הכנסות ממספר מעסיקים ונוכה מס במקור, מעל 47% (מקסימום) בהתאם להוראות החוק – לא חייבים כאמור, אך מומלץ לבצע בדיקה להחזר מס.
  • הכנסה מדמי שכירות, שהם לא מעסק (סעיף 122 לפקודה, בתנאי ששוללם מס ושעמדו בדרישות החוק)- עד 334,000 ש”ח
  • הכנסת חוץ – שיש לה פטור ממס, או ששולם בגינה מקדמת מס (ודווח למס הכנסה בדיווח מקוצר ) או שנוכה מלוא המס במקור – עד 334000 ש”ח . הכנסת החוץ – זוהי הכנסה שהופקה/נצמחה בחו”ל וכן הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשומה למסחר בבורסה שבחו”ל.
  • הכנסה מריבית , דמי נכיון/רווחים על תוכניות חסכון/פקדון וקופ”ג שבגינה קיים פטור או נוכה מלוא המס ממנה לפי הוראות החוק. סך הכנסה עד 637,000 ש”ח
  • הכנסה ממכירת ניייר ערך הנסחר בבורסה, כולל נייר ערך זר /מכירת מלווה קצר מועד שקיים בגינה פטור או נוכה מלוא המס לפי הוראות החוק,      כאשר מחזור המכירות עד 2,500,00 ש”ח.
  • הכנסה מקצבת חוץ – הכנסה מקצבה שמקורה בחו”ל ומקבל מי שעלה לישראל בגין עבודתו בחו”ל והמס חושב לפי 9ג לפקודה , עד 334,000 ש”ח
  • הכנסה מאנרגיה מתחדשת – ממכירת חשמל שהופק באמצעות מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת או מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין שעליים קיים מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת – עד 98,707 ש”ח
  • הכנסה נוספת – שהופחת ממנה מס הכנסה לפחות 47% או מעל להוראות החוק

הערות- התקרות חלות על כל אחד מבני הזוג, כאשר קיים חישוב מס נפרד.

במידה ואחד מבני הזוג חייב במס נוסף (מס יסף לפי סעיף 121 לפקודה ), הסייגים לא חלים עליו, והוא נדרש להגיש דוח שנתי .

 

מנסיון ולאור שאלות ובדיקות – מומלץ לבצע בדיקת החזר מס. מגיע לכם מתנה מהמדינה וכסף לחשבון הבנק

לפרטים נוספים – צרו קשר : איריס מטרי – יועצת מס וחשבונאית 052-6603589

  • אמינות
  • מקצועיות והגינות