חוק לצמצום השימוש במזומן | יועצת מס איריס מטרי
מאמרים מקצועיים

חוק לצמצום השימוש במזומן

במטרה לצמצם את ההון השחור ולמניעת העלמות מס,הלבנת החוק, נחקק החוק החל מיום 01.1.19.

בחוק נקבע כי לא ניתן לשלם במזומן בעסקה מול עוסק או ספק שירותים בעסקה מעל 11,000 ש”ח, ז”א יש לשלם עד 10% או 11,000 ש”ח הנמוך שבהם.

במידה וסכום עסקה מעל 11,000 ש”ח ? ניתן לשלם באמצעי התשלום האחרים (העברה בנקאית/כ.אשראי/שקים/כרטיסי חיוב מיידים (דביט ) ו/או כרטיסים נטענים).

כאשר הפקדה של מזומן לחשבון הבנק של ספק שירות /מוכר, או מסירה דרך צד שלישי – נחשבת כ “תשלום מזומן”.

לעניין החוק “לצמצום השימוש במזומן”‘ , מה המשמעות של עסקה ?

המשמעות של עסקה – כוללת בה עסקת שירות/מכר, הלוואה, תרומה ומתנה ואת מלוא אמצעי התשלום ששולמו.

גם הפקדה של מזומן לחשבון הבנק של ספק שירות /מוכר, או מסירה דרך צד שלישי – נחשבת כ “תשלום מזומן”.

רכשתם מס’ נכסים בעסקה אחת – זה יחשב כעסקה אחת, אך במידה ופיצלתם ומדי פעם סוגרים עסקה ורוכשים נכס בנפרד – אז כל רכישה תחשב כעסקה בפני עצמה ( למשל רכישת רהיטים).

(שימו לב במידה ויחול פיצול מלאכותי כדי להמנע ממגבלת הוראות החוק- זה יחשב כמירמה ובעקבותיו עונש מאסר).

  • שימו לב, במידה ואדם רכש מקרר ב 10,000 ש”ח ולאחר כחודשיים פנה לאותו סוחר ורכש טלוויזיה ב 5,000 ש”ח. ולאחר מכן כל השקים חזרו- אז ניתן יהיה לשלם במזומן (כיוון שיראו במקרה הזה 2 עסקאות)
  • מה קורה ומדובר בעסקת שירות כאשר התשלום יתבצע באופן תקופתי – כמו הסכם עם עו”ד/הסכם שכ”ד- כל תשלום יחשב כעסקה נפרדת.
  • במידה וישנם מס’ מוכרים /רוכשים ?- החוק חל פר עסקה , ולא מיוחס ביחס לכל מוכר/רוכש, לשם דוגמא קבוצת הרוכשת כרטיסים /חבילה במרוכז מסוכן המכירות -יראו כעסקה אחת. אך כשמס’ אנשים פונים לסוכן אחד וכל אחד משלם בנפרד – יראו כעסקה נפרדת.

במקרה של שכר עבודה

יש הגבלה מהשקל הראשון , וכששכ”ע מעל 11,000 ש”ח – לא ניתן לשלם בכלל במזומן .

במידה ונותנים כסף במתנה – לאדם פרטי

עד 50,000 ש”ח אין הגבלה , אך במידה וסך כולל של המתנה מעל 50,000 ש”ח – ניתן לתת במזומן עד 10% או 50,000 ש”ח – הנמוך שבהם.

יש לשים לב כי בהפקת אירוע, בהתנהלות מול בעל האולם – התשלום נעשה במסגרת הגבלת חוק תשלום במזומן.

האם מותר להחזיק מזומן בבית ?

מותר, אך יש הגבלה על השימוש בו.

מה לגבי עסקאות שנחתמו מראש ?

במידה והחוזה נחתם עד ל 31.12.18 החוק לא חל, אך כשמדובר בעסקה מתמשכת כמו שירות /הסכם שכירות – החוק חל.

על מה החוק לא חל ?

החוק לא חל על פקדונות וערבויות לבית משפט, החוק לא חל על תשלומי חובה לרשויות המדינה.

מהו סכום הקנס ומי משלם את הקנס?

נותן המזומן ובנוסף מקבל המזומן כל אחד מהם משלם קנס.

סכום הקנס הוא בהתאם למדרגת סכום ההפרה :

  • במידה וסכום ההפרה עד 25,000 ש”ח – ישולם 15% קנס מסכום ההפרה
  • במידה וסכום ההפרה בין 25,000-50,000 ש”ח – ישולם 20% קנס מסכום ההפרה
  • במידה וסכום ההפרה מעל 50,000 ש”ח – ישולם 30% קנס מסכום ההפרה

סכום ההפרה מחושב – בהתאם להפרש שבין הסכום ששולם במזומן  -לבין הסכום הנמוך בין 11,000 ש”ח לבין 10% מסכום העסקה.

נאמר וסכום עסקה הינו 30,000 ש”ח ושולם 20,000 ש”ח מזומן , מאחר וכי ההפרש בין 20,000 ש”ח לבין 3,000 ש”ח (הנמוך מהשניים)- הינו 17,000 ש”ח , אז ישולם קנס עיצום כספי

שהינו 15%  מ17,000 ש”ח (סכום ההפרה).

הקדמתם את העסקאות לפני 01.1.19, כדי להתחמק מהחוק ? – זה יחשב כמירמה.

החל מהשקל הראשון שמשלמים מעל ל 11,000 ש”ח – נכנסים להוראות החיוב בגין עיצום כספי.

 

תודה רבה.

איריס מטרי יועצת מס וחשבונאית 052-6603589

  • דוחות שנתיים והצהרות הון
  • החזרי מס הכנסה ומס שבח
  • תכנוני מס
  • תכנון מס לקראת פרישה וקיבוע זכויות