ניהול ספרים וספר הזמנות | יועצת מס איריס מטרי
מאמרים מקצועיים

בהתאם לסעיף 130 לפקודת מס הכנסה. נקבעו לבעלי עסק, הוראות ניהול פנקסי החשבונות.

ניהול ספרים

מה הם הוראות ניהול הספרים ?

בהוראות ניהול ספרים נקבעו  איזה ספרים ינהל בעל העסק. כאשר לכל עסק – ישנם סוגי ספרים שעליו יש לנהל.

כמו ספר הזמנות,יומן עבודה,יומן אורחים,ספר לקוחות,ספר תלמידים,ספר עסקאות וכדומה.

 • האם אפשר לנהל ספרים באקסל /WORD ?

אמנם נוח להשתמש בתוכנות הנ”ל. אך הדרישות הם, שהתוכנות יהיו תוכנות ממוחשבות המיועדות לכך. ובאישור רשות המיסים.

ניתן לבדוק אם התוכנה מאושרת -דרך האתר רשם ניהול התוכנות  – https://taxes.gov.il/Services/pages/MirshamTochnot.aspx

 • מה קורה כאשר קיים קושי להתנהל בהתאם להוראות ספרים שנקבעו לעסק, או במידה וקיים קושי בשל המצב הנפשי של בעל העסק (כמו הפרעת קשב וריכוז ודיסלקציה )?

ניתן לבקש הקלה בהוראות ניהול הספרים. כאשר החריגה מתאפשרת  רק באישור בכתב מפקיד השומה.

 • כמה זמן יש לשמור את הספרים ?  יש לשמור במשך 7 שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת או במשך 6 שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנת המס, הכל לפי המאוחר.
 • נידרש כי הרישום יירשם בעברית, בדיו /בהדפסה . רישום ברור וקריא.
 • הרישום ייעשה בשקלים חדשים, ובמידה ומתקבל מטבע זר (בדולר, לישט’ וכדומה ) – יש לציין בנוסף את סוג המטבע הזר והסכום ששולם באותו מטבע הזר.

ספר הזמנות

מי אמור לנהל ספר הזמנות ?

 • יצרנים
 • קבלנים
 • טכנאי שיניים
 • יהלומנים
 • ונותני שירותים אחרים

איזה ספר הזמנות צריך לנהל ?

יש לנהל ספר הזמנות :

 • שיהיה  כרוך (כאשר כל הזמנה נרשמת בדף נפרד במספר עותקים שחלק נתלשים למסירה. חייב כי עותק אחד נמסר למזמין והשני נשאר בפנקס)
 • יופיעו בו מס’ סידורי של ההזמנה. הספר יהיה ממוספר מראש, וכל דף יהווה הזמנה בנפרד.
 • תאריך קבלת ההזמנה
 • שם המזמין וכתובתו (במידה וידוע כתובת הלקוח -אין צורך לציין)
 • תאור הטובין (סחורה) או השירות שהוזמנו, או ציון המפרט או התיעוד שבו נכלל התיאור האמור.יש לכלול פרטים טכניים,כספיים ומשפטיים הקובעים את תנאי ההתקשרות בין מזמין למבצע ההזמנה.

בהתאם לתוספת י”א להוראות ניהול ספרים, נותני שירותים המחויבים להוציא הזמנות , פטורים מהוצאת הזמנה במקרה ומתקיימים 3 תנאים מצטברים :

 • השירות ניתן במקום עסקו הקבוע של נותן השירות
 • השירות ניתן בנוכחות המזמין, ותמורתו מתקבלת מיד בגמר השירות
 • מיד עם גמר השירות נערך תיעוד (יצאה קבלה או חשבונית או חשבונית מס-קבלה).

ז”א ברגע שהלקוח יוצא מבית העסק של נותן השירות, הוא מקבל מסמך (חשבונית מס,תעודת משלוח או הזמנה)

מתי יש לרשום הזמנה ?

יש לרשום הזמנה מיידית. מיד עם קבלת ההזמנה.

מה קורה במידה ולא נרשמה הזמנה מידית ?

קיבלת הזמנה ? ולא רשמת בספר ההזמנות באופן מידי, מס הכנסה יכול לפסול לך את ספרי החשבונות של העסק ולהוציא לך שומה לפי מיטב השפיטה.

 

לשאלות נוספות,

אשמח לעזור לכם

איריס מטרי יועצת מס וחשבונאית 052-6603589

דוחות שנתיים, החזרי מס , הצהרות הון,תכנוני מס ויעוץ לקראת פרישה

כי לעצמאי מגיע לקבל יותר !!

 

כדי שתקבלו מידע על ההוצאות בעסק שלכם

מזמינה אתכם להיכנס לקישור הבא : הוצאות בעסק