הוצאות ימי גיבוש לעובדים | יועצת מס איריס מטרי
מאמרים מקצועיים

ימי גיבוש לעובדים

בהתאם להנחיית מס הכנסה מיום 09.4.18 נפסק לעניין ימי גיבוש כי,

כשטובת המעסיק גוברת על טובת העובד ?

ניתן לא לזקוף שווי הטבה בתלוש השכר של העובד המשתתף בפעילות.

ולשם כך נקבעו כללים מצטברים הקובעים מהי פעילות שטובת המעסיק גוברת על טובת העובד ואז אין צורך לזקוף שווי לעובדים :

 • צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים, למשל כשיש מספר רב של עובדים, נדרשת עבודת צוות, השתלמות, טקס חלוקת עובד מצטיין, כנס וכדומה.
 • ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטים מוזמנים ליום הגיבוש.
 • ימי הגיבוש הינם ימי עבודה לכל דבר, והעובדים מקבלים בגין ימים אלו שכר מלא בגינם.
 • העובדים לא זכאים לצרף בן/בת זוג לאירוע או לחלק ממנו (כולל קרוב).
 • פעילות הגיבוש היא במהלך שבוע העבודה בלבד, במידה וחלק מהפעילות גולשת לסוף השבוע ו/או במהלך החופשה – יש לזקוף שווי מלא על כל הפעילות.
 • לוח זמנים של הפעילות נקבע או מאושר ע”י מעסיק
 • הפעילות נערכת בישראל
 • מטרת הפעילות היא לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים. בפעילות מתקיימת הרצאה מקצועית או פעילות העשרה.

ולכן, חשוב לשמור מסמכים המאמתים את העמידה בתנאים הנ”ל.

שימו לב, כי לפי הוראות מס הכנסה, העלויות צריכות להיות סבירות בהתאם ליחס הפעילות ומטרה. מהם עלויות סבירות ?

400 ש”ח ליום פעילות שלם ללא לינה, או 700 ליום פעילות כולל לינה.

במידה ולא עמדתם בתנאים המצטברים, יש לזקוף שווי הטבה (זקיפת שווי הטבה בתלוש השכר מחייבת במס הכנסה וביטוח לאומי).

ובמקביל בספרים שלך – תוכל לדרוש את ההוצאה בספרים בסכום כולל מע”מ (לא ניתן להתקזז על סכום המע”מ).

ובמידה וטובת העובד גוברת ? 

משמע העובד (כולל אדם שיש לו חלק בבבעלות העסק או אחד ממנהליו) ובן משפחתו, הוא הנהנה העיקרי – בהתאם לסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.

אז יש לזקוף לעובד שווי הטבה בתלוש השכר.

ובמקביל בספרים שלך – תוכל לדרוש את ההוצאה בספרים.

מה קורה וכאשר חשבונית המס כוללת מע”מ והינך מעוניין להתקזז על המע”מ מול הרשויות ?

בהתאם לסעיף 15א לתקנות מע”מ נקבע כי, במידה והענקת לעובד – נכס, או שירות כגון ארוחה, דיור, מתנה או בידור  – יש לחייב את העובד בתלוש השכר בנוסף לשווי האמור, גם את סכום המע”מ המופיע בחשבונית המס, כאילו מכרת לעובד בסכום כולל מע”מ.

ובמקביל בספרים שלך בדיווח למס ערך מוסף – יש לקזז את המע”מ בגין החשבונית ומנגד לדווח את המע”מ עסקאות (בהתאם לחיוב בתלוש השכר של העובד).

 

לשאלות נוספות,

איריס מטרי יועצת מס וחשבונאית 052-6603589

 • החזרי מס ומס שבח
 • הצהרות הון
 • תכנון מס לקראת פרישה